zem.nl

Verzekeren is lastig genoeg. Zeker voor werknemers die tijdelijk in Nederland zijn. Gelukkig is er ZEM, de expert in zorgverzekeringen voor flexmigranten. Wij regelen het graag voor u. Persoonlijk, professioneel en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Onze dienstverlening sluit aan bij wat u nodig heeft om uw werk te doen. We denken daarin graag met u mee.

Uw werknemers zijn goed verzekerd en profiteren van een scherpe premie. Wij informeren hen in meerdere talen, met duidelijke en begrijpelijke informatie en polisvoorwaarden in het Nederlands, Engels en Pools. Dat geeft duidelijkheid en rust.

Bekijk de ZEM Polis

Duidelijkheid voor uw werknemers

  • Uw werknemers ontvangen geen factuur voor het eigen risico: het verplicht eigen risico kan worden meeverzekerd in de collectieve aanvullende verzekering AV-ZEM
  • Alle informatie over de zorgverzekering is beschikbaar in het Nederlands en Engels
  • Informatie over vergoedingen en voorwaarden en de meest gebruikte formulieren ook in het Pools

Administratief gemak

  • Uw werknemers namens hen aan- of afmelden of verzekeringsdocumenten opvragen? U regelt het online in ons werkgeversportaal.
  • Uw werknemers behouden het relatienummer, zorgpas en EHIC als zij eerder verzekerd waren via ZEM